Qconex

Záruky

Qconex přebírá zodpovědnost za správnost řídicí dokumentace systému jakosti předávanou certifikačnímu orgánu k posouzení certifikačního řízení v tom smyslu, že nalezené neshody v dokumentu neprodleně odstraní a objednateli zaplatí prokázané zvýšení nákladů certifikačního řízení.Zárukou kvality provedených školení, konzultací a obsahu přípravných dokumentů k certifikačnímu řízení je vysoká odbornost a kvalifikace našich poradců.Týmová práce poradců naší společnosti a jejich případná zastupitelnost je zárukou dodržení termínů stanovených pro zavedení systému a zárukou skutečné připravenosti klienta k certifikačnímu řízení.

Nejvyšší zárukou pro klienty je, že za čtrnáctileté trvání existence naší poradenské společnosti, všichni naši zákazníci úspěšně prošli certifikačním řízením a získali příslušný certifikát.