Qconex

Spolupráce

Naše společnost je orientovaná na zákazníka a tomu je i podřízen systém navázání spolupráce. Základem je poptávka potenciálního klienta prostřednictvím Internetu, poštou nebo telefonicky. Pokud znáte své potřeby a výchozí podmínky, lze je formulovat přímo do poptávky v rámci vzorového dotazníku, který je uveden níže. Jestliže si nejste jisti rozsahem svých potřeb a podmínek pro jejich splnění, jsme připraveni provést nezávaznou vstupní analýzu, ze které vyplyne skutečný rozsah přípravných prací pro zavedení a certifikaci vámi požadovaného systému řízení.

Základním předpokladem zpracování analýzy je osobní pohovor s vaším odpovědným nebo věcně příslušným pracovníkem, který by měl proběhnout ve vaší organizaci, abychom si mohli udělat přesnější představu o podmínkách a duchu vaší organizace. Takto získané informace nám po jejich vyhodnocení poslouží k objektivně zpracované nabídce, kterou vám zašleme neprodleně po naší návštěvě u vás. Při navázání naší spolupráce na smluvním základu je vám představen odborně nejvhodnější poradce z naší firmy.