Qconex

O společnosti

Qconex v.o.s. byla založena v roce 1991 a od doby svého vzniku působí v oblasti manažerského poradenství.

Navázali jsme spolupráci s více než 250-ti firmami stavebními, projektově - inženýrskými, vodohospodářskými, s výrobními firmami ostatních průmyslových oborů, s firmami obchodními, úklidovými, s poskytovateli technických služeb a s institucemi veřejné správy.

Naše společnost se podílí na realizaci Národní politiky podpory jakosti a námi pořádané akce jsou zařazeny do Národního programu podpory jakosti ( www.npj.cz ).

Qconex byl doporučen Radou ČR pro jakost jako spoluřešitel projektu č. 32/2002 - "Zavádění integrovaných systémů řízení u vybraných rganizací veřejných služeb za účasti orgánů místní samosprávy."

Od roku 2002 nabízíme taktéž program pro zvýšení kvality lidského potenciálu. Tyto naše služby v personální oblasti jsou vhodné zejména pro společnosti, které už mají zaveden systémem řízení jakosti. Je to logické pokračování ve zvyšování konkurenceschopnosti společnosti. Více o těchto našich službách najdete v části věnované školením a seminářům.

Naše společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001.