Qconex

Audity

Audit / ve smyslu ověřování funkčnosti zavedených systémových managementů / je nezávislé hodnocení činností, procesů a systémů prováděné lidmi za účelem zjištění míry dodržování předepsaných norem s cílem zabezpečit neustálé zlepšování. Audit je ukončen vypracováním posudku.

Audit systémového managementu – jakosti QMS, environmentu EMS, bezpečnosti a ochrany zdraví SMS, zahrnuje audit dokumentace a všech procesů, které mají, nebo mohou mít vliv na jakost, environment, nebo bezpečnost a které mají být efektivně uplatňovány. Prověřuje a hodnotí, jak je systémy v organizaci aplikovány, udržovány a zlepšovány.

Kompletní prověření celého systému

Tuto službu zejména požadují menší a malé firmy (zpravidla před certifikačním nebo dozorovým auditem), které personálně těžko mohou zabezpečit nezávislost auditora na prověřované činnosti. Na základě smluvního vztahu provádíme tyto interní audity, splňující požadavky odbornosti i nezávislosti.

Zákaznický audit

Pro naše klienty můžeme zabezpečit provedení zákaznického auditu.

Námi provedený audit systému jakosti je pozitivní a konstruktivní proces. Pomůže vaší organizaci tím, že určí činnosti, které mohou vést k budoucím problémům (z důvodů nedostatečnosti nebo nepřiměřenosti oněch činností).

Zákazníci mají možnost prostřednictvím naší poradenské společnosti prověřit svůj zavedený systém řízení jakosti (QMS) nebo systém environmentálního řízení (EMS).

Tyto audity provádíme na přání zákazníků obvykle před certifikační, dozorovou nebo recertifikační prověrkou, tj. přibližně v intervalech 1 roku.

Menším firmám nabízíme řešení, jak naplnit požadavky norem týkající se interních auditů. Na základě smluvního vztahu provádíme u našich zákazníků interní audity a zajišťujeme tak odbornost a nezávislost provedeného auditu.